महिला मोर्चा (भारत)

निता बहन भानुशाली
संयोजिका
नवी मुंबई

भक्ति बहन ठक्कर
संयोजिका
ठाणे जिल्ला (महाराष्ट्र)

तृप्ति बहन गोरी
संयोजिका
वापी, वलसाड, उमरगाम

मित्तल बहन भानुशाली
संयोजिका
मलाड (मुंबई)

कल्पना बहन भानुशाली
संयोजिका
अंबरनाथ (महाराष्ट्र)